Diagnoza i terapia logopedyczna

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Problemy z mową to dosyć powszechny problem występujący wśród dzieci i młodzieży. Są one powodem dyskomfortu i mają wpływ na funkcjonowanie dziecka zarówno w środowisku szkolnym, jak i rówieśniczym. Mogą być przyczyną wielu trudności związanych z nauką, w tym nauką pisania i czytania. Dlatego nie powinny one pozostawać niezauważone.

Także u osób dorosłych w wyniku różnych zdarzeń losowych mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia komunikacji, które są powodem wycofywania się osoby dorosłej z życia społecznego, spadkiem własnej wartości i niechęci do kontaktów interpersonalnych.

Zapraszamy także rodziców małych dzieci. Często zadają sobie Państwo pytanie czy moje dziecko w wieku roku, dwóch, trzech powinno już mówić czy jeszcze nie? Jak powinno się komunikować? Czy gesty wystarczą? Czy trzeba czekać do 3 rż, żeby wybrać się do logopedy? Na te i wszystkie inne pytanie związane z rozwojem mowy dziecka postaramy się Państwu odpowiedzieć i udzielić wsparcia w razie konieczności.

W GADUŁKOWIE zapraszamy do konsultacji z logopedą, który pomoże rozwiązać Państwu problemy, lub wskaże drogę która to ułatwi.

Proponujemy:

  • Diagnozę logopedyczną
  • Ćwiczenia przygotowujące do artykułowania i wywołania zaburzonych głosek:

*ćwiczenia oddechowe

*ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy

*ćwiczenia emisyjno-głosowe

*ćwiczenia połykania, a także prawidłowych nawyków związanych ze spożywaniem pokarmów (odgryzanie, żucie, połykanie)

  • Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

*wywołanie głoski

*utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos) i zdaniach.

*ćwiczenia utrwalające dana głoskę w wierszach, piosenkach i wyliczankach

*automatyzacje poprawnej wymowy w mowie spontanicznej; opowiadanie historyjek itp.

*ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera

  • Ćwiczenia wspomagające terapie logopedyczną:

*ćwiczenia ortofoniczne

*ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego

*ćwiczenia i zabawy z muzyką

*ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój

*kształtowanie twórczej aktywności słownej poprzez tworzenie swobodnych wypowiedzi

  • Zajęcia rozwijające zakres słownictwa biernego i czynnego
  • Wspomaganie osób dorosłych z zaburzoną komunikacją