Danuta Szwec-Pałdyna

Danuta Szwec-Pałdyna
Danuta Szwec-Pałdyna

Od 18 lat pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz z ich rodzicami (Od 15 lat w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej). Prowadzę między innymi diagnozę dzieci (potencjał intelektualny, gotowość szkolna, rozwój emocjonalny, społeczny, ryzyko dysleksji, problemy rozwojowe, ADHD, CZR itp.), zajmuję się poradnictwem, które służy rozwiązaniu konkretnych problemów oraz wspomagam rodziców w ich działaniach wychowawczych. Prowadzę terapię z elementami zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju.

Nieustannie rozwijam swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Prywatnie mama 11-letniej Magdy. Wolne chwile spędzam na łonie natury (najczęściej we własnym ogródku :))